fondale
eduardo
     
     
definizione teatro
firma
biografia
i defilippo
teatro
cinema
attori
poesia
album
contatti
separatore
separatore
separatore
separatore
separatore
separatore
home
poesia
 
E allora bevo
Io vulesse truva pace
Napule è ’nu paese curioso
'O Mare
'O Munno d' 'e pparole
'O Rrau (1947)
Penziere meje
'O pparlà 'nfaccia
Ll'uosso 'aulivo
Roma
abcd
A fenesta
'A seggia
'A vita
'O cunto
'A gente
'A neva
L'esportazione

'O rraù ca me piace a me
m' 'o faceva sulo mamma.
A che m'aggio spusato a te,
ne parlammo pè ne parlà.
Io nun songo difficultuso;
ma luvà mmel' 'a miezo st'uso.
Sì, ba vuono: cumme vuò tu.
Mò ce avéssem' appiccecà?
Tu che dice? Chist' 'e rraù?
E io m' 'o mmagno pe' m' 'o mangià...
M' 'a faje dicere na parola?...
Chesta è carne c' 'a pummarola.